Social Impact

RECYCLING

A/B-hout

 • 100%
 • 60%
 • 30%
 • 10%

Totale inname aan houtafval bij ROS

Wordt doorontwikkeld tot geperste pallets

Wordt doorontwikkeld in de bekende spaanplaat industrie

Wordt gebruikt als biomassa voor energietransistie

BSA

 • 100%
 • 100%

Totale inname aan BSA bij ROS

al het BSA wordt in bulk hoeveelheden afgezet bij afvalverwerkers die het
product zo veel mogelijk scheiden en sorteren zodat het weer verwerkt kan
worden tot een vergelijkbare toepassing of secundaire grondstof;

ASBEST

 • 100%
 • 100%

Totale afvoer van asbesthoudend afval

Dirix behoort tot een van de 3 grootste transporteurs van asbesthoudend afval
door het enorme netwerk aan klanten; Er is nog geen economisch haalbare
recyclingmethode voor asbest. Asbest wordt goed verpakt en conform
richtlijnen gestort.

DAKLEER

 • 100%
 • 100%

Totale inname aan dakafval

Wordt doorontwikkeld tot bindmindel in asfalt

GROENAFVAL

 • 100%
 • 100%

Totale inname aan groenafval

Groenafval wordt zowel gebruikt voor compost als voor het opwekken van energie

PUIN

 • 100%
 • 100%

Totale inname aan puin

Wordt met onze eigen breker gebroken tot gecertificeerde granulaten

ASFALT TEERVRIJ

 • 100%
 • 100%

Totale inname aan teervrij asfalt

Wordt gebroken voor  

ASFALT TEERHOUDEND

 • 100%
 • 100%

Totale inname aan asfalt TH

Wordt afgevoerd

GROND

 • 100%
 • 100%

Totale inname aan grond

Alle grond is of wordt gekeurd en kan vervolgens of worden toegepast in
een werk, of afgevoerd naar een groeve of verwerker

CIRCULARITEIT

 • SROI
 • CO2
 • Duurzaamheid
 • MVO