Dirix Elsloo

Materialen afhalen en storten

Af te halen producten

Niet alle producten zijn altijd op voorraad. U kunt hiervoor contact opnemen met de betreffende bevestiging. De contactgegevens kunt u hier vinden. 

* Afvalstoffen en af te halen materialen worden gewogen middels een weegbrug.

Af te halen producten ROS Tuin & Bouw
Betongranulaat 0/20 (op aanvraag) X
Betongranulaat 0/31,5 X
Brekerzand
Cunetzand X
Mengranulaat 0/20 (op aanvraag) X
Mengranulaat 0/31,5
Metselzand
Ophoogzand X
Straatzand
Teelaarde
Vloerzand 0/4 X
Vulzand X
Bouwmaterialen X
Sierbestrating X

* Afvalstoffen en af te halen materialen worden gewogen middels een weegbrug

Te storten afvalstoffen

* Grond, funderingsmateriaal en teervrij asfalt dient voorzien te zijn van een rechtsgeldig analyserapport en/of met schriftelijk goedkeuring van Dirix Elsloo BV.

Te storten producten ROS Tuin & Bouw
Puin (< 50x50x30cm) X
Puin met grond* X
Puin (grof > 50x50x30cm) X
Puin (enkelasser)
Puin (dubbelasser)
Grond*
Grond* met stenen X
Funderingsmateriaal* X
Asfalt teervrij* X
Asfalt teerhoudend X
Hout A
Hout B
Hout C
BSA
Groenafval
Gips
Gasbeton
Asbest X
Matrassen (per stuk)

* Afvalstoffen en af te halen materialen worden gewogen middels een weegbrug