Dirix Elsloo

Op weg naar een circulair Nederland

Het Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe Nederland haar economie kan ombuigen naar een duurzaamheidsgedreven, volledig circulaire economie in 2050 met als eerste doel 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030.

Daarmee staan de sloop-, bouw- en infrasector staan voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, zal de manier van werken in deze sector drastisch moeten veranderen. Dit betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en we minder traditionele fossiele energiebronnen meer nodig hebben.

Afval elimineren

Dirix vormt een belangrijke schakel in de Nederlandse circulaire economie. Dat betekent dat zij bijdragen aan een toekomst waarin grondstoffen op een duurzame manier worden verwerkt middels hoogwaardig hergebruik en recycling en daarmee bij volgende bouwprojecten een alternatief bieden voor dure en schaarse grondstoffen. Kortom: het zo veel mogelijk elimineren van afval! Dat vindt Dirix niet meer dan noodzakelijk, zeker wanneer je beseft dat de bouw- en sloopsector ruim 23 miljoen ton afval op jaarbasis veroorzaakt. Daarom werkt de sloper toe naar een eindeloze kringloop van materialen, waarin zo veel mogelijk waarde behouden blijft.

CO2 reductie

Er wordt een grote toekomst voor circulair bouwen voorspeld, mede daar het fors bijdraagt aan de CO2-reductie. Het hergebruik van materialen door middel van circulair bouwen betekent feitelijk dat deze materialen niet opnieuw geproduceerd hoeven te worden. Hergebruik staat daarom tevens voor duurzaamheid van energie, naast de duurzaamheden in materialen zelf, omdat bij de productie van materialen voor de bouw veel CO2 vrijkomt. Hoeveel CO2 bespaard wordt door hergebruik van materialen in een gebouw kan door aan een materialenpaspoort van een gebouw een CO2-balans te koppelen, waarin per materiaal is opgenomen wat de CO2-impact van de hoeveelheden materiaal is.

Software voor een optimaal circulair proces

Om de circulaire ambities te bereiken is Dirix een strategisch partnership aangegaan met Re Use Materials. Het ingenieursbureau is de ontwikkelaar van Cirdax, een materialen managementsysteem dat wordt ingezet om sloopprocessen te digitaliseren, kostenefficiënt in te richten en projecten circulair te maken. De innovatieve software maakt het mogelijk de herkomst van materialen te bepalen, te registreren en volgens weer opnieuw toe te passen. Bijzonder aan de het partnership is dat Dirix de eerste organisatie is waarvoor Re Use Materials volledig op maat gemaakte software tools oplevert en daarmee de circulaire processen optimaal faciliteert.