Grondbank (BRL9335-1)

Dirix Elsloo heeft op haar locatie Recycling Overslag Stein (ROS) in Stein een Grondbank.
Hiertoe is de locatie ROS van Dirix gecertificeerd conform BRL9335-1.

In deze gecertificeerde Grondbank kan Dirix op de locatie ROS alle grond accepteren die voldoet aan de volgend eisen:
  • Grond is onverdacht; 
  • Komt de grond vrij uit een tuin of anderszins niet van onder een verharding dan kan de grond worden beoordeeld o.b.v. de bodemkwaliteitskaart;
  • Komt de grond vrij van onder een verharding dan moet er eerst een verkennend bodem (vbo) onderzoek worden uitgevoerd. Aan de hand van dit vbo wordt door Dirix beoordeeld of de grond kan worden geaccepteerd in de Grondbank;
  • Alle grond wordt vooraf gescreend door Dirix;
  • Grond kan worden aangevoerd als deze door Dirix is goedgekeurd.
 
Wilt u weten of uw grond kan worden geaccepteerd in de Grondbank of heeft u andere vragen over grond? Neem contact op per telefoon: +31 (0) 46 437 62 62 of mail: info@dirix.nl

OPENINGSTIJDEN

Dirix Tuin & Bouw:

Maandag t/m vrijdag van 7:00-17:30 uur
Zaterdag van 8:00-12:00 uur

Dirix Elsloo BV - Business Park Stein 230, 6181 MB Elsloo - Dirix Tuin & Bouw - Mauritsweg 3, 6181 AA Elsloo - T. +31 (0)46 437 62 62 - F. +31 (0)46 437 07 87 - E. info@dirix.nl