Certificatie Dirix Sloopwerken

Dirix Sloopwerken heeft diverse certificeringen dankzij ons streng kwaliteitsbeleid op gebied van milieu, veiligheid en organisatorische aspecten.

VCA**;
SVMS-007;
NEN-EN-ISO 9001:2008;

VCA **
VCA betekent VGM Checklist Aannemers het is een veelzijdig programma waarmee aannemingsbedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst op hun veiligheids-, gezondheids- en milieu (VGM)-beheersysteem.

Bij de uitvoering van dit veiligheidsbeheersysteem zijn de volgende aspecten van belang:
 • Veiligheids-, gezondheids-, en milieu- (VGM)-beleid en organisatie, managementbetrokkenheid;
 • VGM-Risicoanalyse / actieplan;
 • Opleiding voorlichting en instructie;
 • Veiligheids-, gezondheids- en milieucommunicatie en -overleg;
 • VGM-projectplan;
 • Milieuzorg;
 • Voorbereiding op noodsituaties;
 • Veiligheids-, gezondheids- en milieu-inspecties;
 • Bedrijfsgezondheidszorg;
 • Aanschaf en keuring van materialen, materieel/middelen;
 • Inkoop van diensten;
 • Melding, registratie en onderzoek van incidenten.

SVMS-007
Het slopen van bouwwerken en objecten is werk voor professionals. De sloopsector beschikt over een eigen certificatieregeling: Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS-007). In deze certificatieregeling zijn eisen opgenomen inzake:
• de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces;
• de afzet van vrijkomende sloopmaterialen;
• de arbeidsveiligheid op de slooplocatie en (omgevings)milieu;
• het kwaliteitsmanagementsysteem en de bedrijfsorganisatie.

NEN-EN-ISO 9001:2008
NEN-EN-ISO 9001:2008 is een is wereldwijd geaccepteerd kwaliteitssysteem om aan te tonen dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen maar ook streeft naar een continue verbetering hiervan. Het management heeft vastgelegd op welke wijze er wordt omgegaan met de bedrijfsbelangen, het personeel, de omgeving, het milieu, interne en externe klanten, de toeleveranciers en de maatschappij. Dit is gericht op het streven naar een constante kwaliteit van de diensten en een continue verbetering hiervan.

OPENINGSTIJDEN

Dirix Tuin & Bouw:

Maandag t/m vrijdag van 7:00-17:30 uur
Zaterdag van 8:00-12:00 uur

Dirix Elsloo BV - Business Park Stein 230, 6181 MB Elsloo - Dirix Tuin & Bouw - Mauritsweg 3, 6181 AA Elsloo - T. +31 (0)46 437 62 62 - F. +31 (0)46 437 07 87 - E. info@dirix.nl